Nejčastěji se vyskytující otázky klientů cestovních kanceláří

1) Kde je možné uhradit poplatek za nadváhu zavazadla?
Poplatek za nadváhu zavazadla je možné uhradit v předstihu v cestovní kanceláři nebo až těsně před odletem, při odbavení na letišti. Nejideálnější je uhradit poplatek společně se zakoupením zájezdu přímo v cestovní kanceláři. Pokud již cestující má zakoupený zájezd, nadváhu v cestovní kanceláři může uhradit nejpozději 48 hodin před odletem. Tento způsob je komfortnější než platba přímo na letišti.
2) Proč najednou musíme platit poplatek za nadváhu zavazadel?
Cestující poplatek za nadváhu zavazadla platit nemusí, pokud splňuje váhové limity na jeho bezplatné odbavení a přepravu. Poplatky za nestandardní zavazadla se uplatňovaly také v předešlých sezónách, pouze se to dotyčného cestujícího nemuselo přímo týkat. Letos se ale mění váhové limity na bezplatnou přepravu zavazadel a nově je možné si nadváhu zavazadel předplatit předem u cestovní kanceláře.
3) Proč se mění váhové limity na bezplatnou přepravu zavazadel?
K úpravám váhových limitů na bezplatné odbavení a přepravu zavazadel je dopravce nucen přistoupit vzhledem k významně rostoucím cenám pohonných hmot, ale také nepříznivému kurzu koruny a vývoji na trzích charterové přepravy.
4) Proč není poplatek za zavazadlo součástí ceny zájezdu? Proč musím platit další náklady na dovolenou?
Nadváha zavazadel nemůže být zahrnuta do celkové ceny zájezdu, protože je to volitelná doplňková služba, kterou využívá naprostá menšina klientů. Je tedy pouze na uvážení klienta, jestli ji uhradí a využije, nebo se bez ní obejde. Z pohledu klientů, kteří ji nevyužívají, by pak bylo kontraproduktivní, kdyby byla paušálně zahrnuta v základní ceně zájezdu.
5) Je rozdíl mezi platbou na letišti a v cestovní kanceláři? Mohu získat z platby na letišti či naopak v cestovní kanceláři nějaké výhody?
Pokud si klient zakoupí vyšší váhový limit předem v cestovní kanceláři, může získat výhodnější podmínky, než při platbě až na poslední chvíli při odbavení na letišti. Další výhodou platby předem v CK je plynulejší odbavení před odletem a úspora času souvisejícího s dodatečnými úkony na odbavovací přepážce.
6) Je poplatek za nadváhu zavazadel jednorázový nebo musím platit za každý jednotlivý let v rámci zájezdu separátně?
Úhradou poplatku za nadváhu zavazadla získává cestující oprávnění k odbavení a přepravě těžšího zavazadla než základní váhový limit předepsaný pro příslušnou cestovní třídu, a to na obou letech s HOLIDAYS Czech Airlines. To znamená, že poplatek je jednorázový a pokrývá nadváhu zavazadel cestujícího jak na cestě na dovolenou, tak i na cestě zpět. Jednorázovou úhradou poplatku tak cestující již nemusí řešit další nadváhu, musí pouze dodržet pravidlo maximální váhy a velikosti zavazadla, tj. celková váha kufru nebo taška nesmí překročit 32 kg a součet šířky, délky a výšky nesmí být větší než 203 cm.
7) Kolik kilogramů nadváhy si můžu s sebou vzít po zaplacení nadváhy zavazadla?
Úhrada poplatku za nadváhu zavazadla umožňuje cestujícím v kterékoliv třídě odbavení a přepravu jednoho kusu zavazadla, jehož maximální váha nepřekročí 32 kg a součet všech tří rozměrů (šířka, délka a výška) 203 cm. Poplatek zahrnuje nadváhu zavazadel na obou úsecích cesty. Při platbě 690 Kč při odbavení na letišti získají pasažéři ekonomické cestovní třídy Travel možnost přepravy dalších až 17 kg nadváhy na obou letech na i z dovolené, klienti obchodní cestovní třídy Comfort nebo Plus pak 7 kg navíc. Z tohoto pohledu je nejjednodušší mírný a na českém trhu nejvýhodnější poplatek za nadváhu zavazadla uhradit předem v cestovní kanceláři. Cestující tím získá naprostou jistotu, že si může na dovolenou zabalit skutečně všechny potřebné věci, a naopak z dovolené přivézt všem známým dostatek upomínkových předmětů bez toho, aby se stresoval, jestli se vejde do váhového limitu nebo ne.
8) Jakým způsobem a kdy mám nahlásit nadváhu zavazadla?
Nadváhu zavazadla je praktické ohlásit ihned při objednávce zájezdu v cestovní kanceláři nebo při koupi samostatné letenky. Klient dostane po úhradě příslušného poplatku v cestovní kanceláři stvrzenku, kterou se pak prokáže u odbavení. Pokud klient zvolí dodatečnou platbu nadváhy na letišti, bude mu účtovaná standardní cena dle Sazebníku poplatků uvedeného na internetových stránkách HOLIDAYS Czech Airlines. I v případě standardní sazby jde o nejvýhodnější cenu na trhu charterové přepravy v České republice.
9) Co se stane, pokud budu mít těžší zavazadlo pouze v jednom směru, musím platit za oba směry?
HOLIDAYS Czech Airlines nabízí zvýhodněné řešení, kdy celkový mírný poplatek za nadváhu zavazadel pokrývá i nadváhu zavazadla na zpáteční cestě a naopak.
10) Co když budu mít váhu zapsaného zavazadla 15,1kg, bude mi účtovaná nadváha?
Jakákoliv gramáž překračující 15 kg v ekonomické cestovní třídě Travel a 25 kg v obchodní cestovní třídě Comfort nebo Plus se již považuje za nadváhu. V tomto případě je třeba se obrátit na pracovníka u odbavovací přepážky. Aby cestující předešel překvapení u odbavovací přepážky, kolik jeho zavazadlo ve skutečnosti váží, je výhodnější si předem nadváhu předplatit u cestovní kanceláře.
11) Můžeme si jako dvojice nebo rodina zabalit věci do jednoho většího a těžšího kufru? Budeme i přesto platit nadváhu?
HOLIDAYS Czech Airlines umožňují sloučení volné hmotnosti zavazadel společně cestujících klientů. Např. dva manželé v ekonomické cestovní třídě Travel si tak můžou bezplatně odbavit jedno zapsané zavazadlo o hmotnosti 30 kg, přičemž součet jeho všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 203 cm. Čtyřčlenná rodina si tak může podle podobného principu zabalit pouze dva kufry, každý o celkové váze 30 kg součtu všech tři rozměrů 203 cm.
12) Co když zapomenu stvrzenku o úhradě poplatku za nadváhu doma a na letišti se nebudu moci prokázat u pracovníka na odbavovací přepážce (handlingového partnera)?
Stvrzenku o zaplacení poplatku za nadváhu nebo jinou službu je třeba pečlivě uschovat a mít ji připravenou pro doložení zakoupené služby při odbavení na letišti. Pokud cestující tento doklad zapomněl doma, a tato platba nebude zaznamenána ani v systému u jeho jména nebo v seznamu cestujících (takzvaném PNL), bude třeba částku uhradit znovu přímo na letišti. Po návratu z dovolené se v této souvislosti pak může obrátit na svou cestovní kancelář případně prodejce letenky a na základě dokladu o zaplacení požadovat vrácení zaplaceného poplatku za nadváhu.
13) Kde a jak bude moci klient zaplatit nadváhu na letišti?
Úhradu poplatku za nadváhu zavazadla je možné provést platební (debetní nebo kreditní) kartou přímo u odbavení, v hotovosti na inkasních místech určených handlingovou společností nebo na dopravcem předem určeném místě.
14) Kdy ode mě může obsluha na letišti vybrat poplatek za nadváhu?
Poplatky stanovené Sazebníkem poplatků mohou být vybrány, s ohledem na technické možnosti, kdykoliv během přepravy.
15) Musím dopravci předložit všechna svá zavazadla, jako třeba notebook, kabelku, sítovou tašku?
Cestující je povinen při odbavení předložit handlingovému agentovi veškerá svá zavadla k provedení kontroly rozměrů a váhy. Nezapsaná (kabinová) zavazadla splňující předepsané limity budou viditelně označena lístkem „Approved cabin baggage“ (Schválené palubní zavazadlo).
16) Pokud chci jet s rodinou na dovolenou hrát golf, kde mohu naleznout cenu, která mi bude účtována za golfové vybavení?
Aktuální Sazebník poplatků pro nadváhu zavazadel, přepravu zvláštních a nadrozměrných druhů zavazadel a jiné služby je uveden na stránkách letecké společnosti HOLIDAYS Czech Airlines na adrese www.csa.cz/cs/charter/. K dispozici je také u cestovní kanceláře, popřípadě u prodejního agenta.
17) Pokud jedu na dovolenou s ročním dítětem budu platit za postýlku? Mohu si vzít malý 4 kg batůžek navíc (nad rámec zavazadla určeného pro dospělou osobu)?
Dítě ve věku do 2 let, které nemá rezervaci vlastního sedadla, nemá nárok na bezplatnou přepravu zavazadla. Bezplatně se ale přepravují kočárky, dětské postýlky, autosedačky pro děti. Jakékoliv další kabinové zavazadlo, které je nad rámec povoleného počtu kusů a váhy bezplatné přepravy kabinového zavazadla se považuje za další zapsané zavazadlo, na které se vztahuje Sazebník poplatků.
18) Pokud cestuji s invalidním vozíkem, musím zaplatit za jeho přepravu?
Ne, přeprava invalidního vozíku, berlí či ortopedického přístroje je zdarma.
19) Mohu požádat o navrácení platby za nadváhu v případě, že se nakonec vejdu do standardního váhového limitu zavazadla?
Úhradou nebo předplacením nadváhy zavazadla si cestující předplácí službu, se kterou dopravce již počítá a přizpůsobuje jí plánování letu a další provoz. Její nevyužití neopravňuje cestujícího k nároku na vrácení uhrazeného poplatku objednané služby.
×