Postup pro vybírání nadváhy a dalších poplatků na letech Travel Service

platný od 1.5.2012


Od 1.5.2012 vstupují v platnost nové přepravní podmínky, které výrazným způsobem mění váhové limity pro přepravu zapsaných zavazadel a poplatky za nadváhu. Tento dokument obsahuje pouze stručný výtah nejdůležitějších bodů a změn z nových přepravních podmínek. Kompletní znění přepravních podmínek bude k dispozici na webových stránkách www.travelservice.aero.

Pravidla pro zapsaná zavazadla:
Váhový limit pro zavazadlo je u letů od 1.5.2012 stanoven na 15 kg pro třídu economy (Y, M). Váhový limit 25 kg pro třídu business (C, T) zůstává nezměněn. Každý cestující může mít pouze 1 zapsané zavazadlo.
V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, je umožněno jejich zavazadla sdružovat (tzn., že jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího). Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32 kg a zapsané zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm. Děti do 2 let (INF) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel. Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Kočárky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození. Bezplatně se přepravují asistenční psi, doprovází-li nevidomé, hluché, či jinak postižené osoby.

Pravidla pro příruční zavazadla:
Váha příručního zavazadla může být max. 5 kg a rozměry – délka 56 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm (přičemž součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). Každý cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo. Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro osobní užití:

 • dámská kabelka,
 • kabát, šál nebo přikrývka,
 • deštník nebo vycházková hůl,
 • malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled
 • malý přenosný počítač,
 • četba na dobu letu,
 • jídlo pro dítě na dobu letu,
 • berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),
 • sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících.


Pozn.: povolená hmotnost a rozměry příručního zavazadla, jakož i počet zavazadel bude důsledně kontrolován. Příruční zavazadlo bude nutné předložit na odbavovací přepážce ke kontrole a bude označeno visačkou „APPROVED CABIN BAGGAGE“. Neoznačená příruční zavazadla (s výjimkou výše uvedených předmětů pro osobní užití a tašek s prodejem DUTY FREE, zakoupeným v tranzitním prostoru) nebudou při nástupu do letadla akceptována a budou odbavena jako zapsaná s příslušným poplatkem.
 

Jednosměrné poplatky za nadváhu ekonomická třída (Y, M):


Nadváha 8 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  15,1-23 kg:      

 • EUR 20/ USD 25 / CZK   500 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 30/ USD 38 / CZK   750 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti


Nadváha 17 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  23,1-32 kg:      

 • EUR 40/ USD 50 / CZK 1000 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti


Další zapsané zavazadlo (do 15 kg vč.):                           

 • EUR 40/ USD 50 / CZK 1000 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 * – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

  * - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do letadla.

Další zapsané zavazadlo (15,1-23 kg):                 

 • EUR 80/ USD 100/ CZK 2000 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)


Další zapsané zavazadlo (23,1-32 kg):                 

 • EUR 100/ USD 125/ CZK 2500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)

 Jednosměrné poplatky za nadváhu obchodní třída (C, T):Nadváha 8 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  25,1-32 kg:     

 

 • EUR 20/ USD 20 / CZK   500 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 30/ USD 38 / CZK   750 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 
Další zapsané zavazadlo (do 25 kg vč.):                          

 • EUR 40/ USD 50 / CZK 1000 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 * – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 * - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do letadla.

Další zapsané zavazadlo (25,1-32 kg):                 

 • EUR 80/ USD 100/ CZK 2000 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)

 Další jednosměrné poplatky:Nadrozměrné zavazadlo:                    
(jeden rozměr větší než 150 cm, avšak součet všech tří stran nesmí převyšovat 250 cm a žádný z rozměrů nesmí být větší než 300 cm)

 

 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 60/ USD 75 / CZK 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava nadrozměrného zavazadla vyžaduje předchozí souhlas dopravce min. 48 hod. před odletem.

Přeprava živých zvířat:             
(pouze pes nebo kočka o hmotnosti (včetně schrány) max. 5 kg - max. rozměry schrány 55x35x35cm)

 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 60/ USD 75 / CZK 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava živých zvířat vyžaduje předchozí souhlas dopravce.

Sportovní vybavení:                             
(kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, surfovaní prkno, kiteboard, rybářské pruty apod.)

 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 60/ USD 75 / CZK 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Sportovní vybavení musí být nahlášeno dopravci min. 24 hod. před odletem, musí být zabaleno samostatně a musí být rozpoznatelné jako takové u odbavovací přepážky.

Asistence na letišti při odbavení:               

 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 60/ USD 75 / CZK 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava nedoprovázeného dítěte a asistenční služba je možná pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem.

Střelné zbraně a munice (za každou střelnou zbraň vč. 200 nábojů):

 • EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
 • EUR 60/ USD 75 / CZK 1500 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Pozn.: Přeprava střelné zbraně a munice vyžaduje předchozí souhlas dopravce.

Kyslík na palubě pro lékařské účely:

 • EUR 100/ USD 125 / CZK 2500 – objem 112 l (průtok 2 l/min.  – dodávka O2 na cca 1:00 hod., 4 l/min. – na cca 0:30 hod.)
 • EUR 200/ USD 250 / CZK 5000 – objem 312 l (průtok 2 l/min.  – dodávka O2 na cca 2:40 hod., 4 l/min. – na cca 1:18 hod.)

Pozn.: Předchozí souhlas a objednávka u dopravce je vyžadována.
Obecné informace:

 

 1. Cestující si u CK nahlásí dopředu nadváhu a uhradí ji v CK. Za toto nahlášení dopředu se platí nižší sazba za nadváhu.
 2. Cestující nadváhu nenahlásí dopředu a na letišti bude hradit vyšší sazbu, přímo na check-inu. Pracovník check-inu bude mít připravené předtištěné doklady, které dá cestujícímu jako potvrzení, že nadváha byla uhrazena.
 3. Pakliže cestující nahlásí dopředu navýšení váhy zavazadla až do hmotnosti 23 kg, uhradí v CK nižší poplatek ve výši 20,-EUR a přijde k check-inu s hmotnostní zavazadla převyšující 23kg, (např. 25 kg), bude na check-inu doplácet rozdíl ve výši  30,-EUR do vyšší sazby 50,-EUR.
 4. Pakliže cestující nahlásí nadváhu dopředu v CK, ale bude to chtít hradit až na letišti, bude mu účtována vyšší sazba. Rezervace nadváhy za nižší sazbu je možná pouze v případě, že cestující uhradí platbu v CK, viz bod 1.
 5. Nadváhy zakoupené předem v CK jsou nerefundovatelné, nepřenosné a platné pouze na zakoupený let.
 6. Poplatky za nadváhu jsou fixně stanoveny na celou sezónu 2012 a vycházejí z pevného kurzu.

 Příklady aplikace nadváhy:

 

 • 2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) ekonomické třídy Y se zakoupenou nadváhou 8 kg, přijdou na odbavení s 2-mi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 40 kg. Podle nových pravidel mají nárok na 2 zavazadla o celkové hmotnosti pouze 38 kg (15+15+8). V tomto případě zaplatí na letišti poplatek za nadváhu 8kg ve výši 30 EUR.
 • 2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) ekonomické třídy Y se zakoupenou nadváhou 8 kg, přijdou na odbavení se 3-mi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 40 kg. Podle nových pravidel mají nárok pouze na 2 zavazadla o celkové hmotnosti 38 kg (15+15+8). V tomto případě zaplatí na letišti poplatek za další zapsané zavazadlo ve výši 50 EUR.
 • 2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) ekonomické třídy Y se zakoupeným dalším zapsaným zavazadlem (do 15 kg), přijdou na odbavení se 3-mi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 50 kg. Podle nových pravidel mají nárok na 3 zavazadla o celkové hmotnosti 45 kg (15+15+15). V tomto případě doplatí na letišti poplatek za nadváhu 8kg ve výši 30 EUR.
 • 2 cestující (cestující společně – např. rodina, přítel/přítelkyně) ekonomické třídy Y přijdou na odbavení se 3-mi kusy zavazadel o celkové hmotnosti 28 kg (12+10+6). Podle nových pravidel mají nárok na pouze na 2 zavazadla o celkové hmotnosti 30 kg (15+15). V tomto případě zaplatí na letišti poplatek za další zapsané zavazadlo ve výši 50 EUR.
×