Pojištění CK

Cestovní kancelář Marted s.r.o. je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u Generali České Pojišťovny a.s., pod číslem pojistné smlouvy 1710200137. Platnost smlouvy je od 9. 12. 2020.

×