Co je zahrnuto v komplexním cestovním pojištění?

Komplexní pojištění

Součástí ceny zájezdů a pobytů Cestovní kanceláře Marted s.r.o. uvedených v tomto katalogu není žádné pojištění. Při zakoupení zájezdu Vám doporučujeme sjednat si komplexní cestovní pojištění společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, které obsahuje pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu (STORNO zájezdu). Pojištění je nutné uzavřít při sepsání cestovní smlouvy.

 
Rozsah komplexního cestovního pojištění  
Přehled pojištění s uvedením limitů pojistného plnění z jedné pojistné události pro kažého pojištěného v Kč Horní hranice pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace, asistenční služby 5 000 000
V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:  
– náklady na zásah horské záchranné služby 200 000
– zubní ošetření 5 000
– doprovázející osoba – doprava do limitu léčebných výloh
– doprovázející osoba – ubytování 10 000, max. 2 000/den
– osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – doprava do limitu léčebných výloh
– osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí – ubytování 10 000, max. 2 000/den
– zprostředkování finanční pomoci bez limitu
– náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů 25 000
– náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000
Přehled pojištění s uvedením limitů pojistného plnění z jedné pojistné události pro každho pojištěného v Kč Horní hranice pojistného plnění
Úrazové pojištění  
– smrt následkem úrazu 100 000
– trvalé následky úrazu 200 000
– tělesné poškození způsobené úrazem 25 000
Pojištění zavazadel 15 000
– věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla (v rámci limitu pojištění zavazadel) 3 000 v rámci limitu pojištění zavazadel
Pojištění zpoždění zavazadel za 7. a každou další hodinu zpoždění 1 000/hod., max.8 000
Pojištění zpoždění letu za 7. a každou další hodinu zpoždění 1 000/hod., max.8 000
Pojištění odpovědnosti za újmu 4 000 000
– cenné věci (v rámci limitu pro pojištění odpovědnosti) 50 000 v rámci limitu
Pojištění přerušení cesty 10 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000
Pojištění STORNO – 80% ze stornopoplatků
(za příplatek možnost navýšení limitu pojistného plnění pojištění STORNO)
30 000
 

 

Cena komplexního cestovního pojištění „Evropa“ pro klienta Cestovní kanceláře Marted s.r.o. činí:
Délka zájezdu do 15 dnů pro osobu do 70 let 590 Kč
Délka zájezdu do 15 dnů pro osobu nad 70 let 1180 Kč
Délka zájezdu do 22 dnů pro osobu do 70 let 790 Kč
Délka zájezdu do 22 dnů pro osobu nad 70 let 1580 Kč

  Cena komplexního pojištění u zájezdů typu „Svět“ je uvedena u každého zájezdu jednotlivě. 

×